Zgłaszanie awarii:

tel. 531 531 991

biuro@pogotowielektryczne.pl 

  Zadaszenia Tarasów  

Pogotowie Elektryczne TEL. 531 531 991

Całodobowe Naprawy Elektryczne na terenie Wrocławia i okolic w zakresie:

- wymiany instalacji i urządzeń elektrycznych,

- remonty istniejącej instalacji.

- instalacje, bezpieczniki, zwarcia, wymiany, oświetlenie, przeglądy okresowe, naprawy i modernizacje, aparatura elektryczna, elektroenergetyka.

- montaż/wymianę przewodów wraz z osprzętem, montaż rozdzielnic i liczników,

- odbiór instalacji pod przyłącze lub licznik,

- odbiór instalacji po odcięciu przez Zakład Energetyczny,

- usługi elektryczne

- pogotowie elektryczne

Google+